A A A

Informacje

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM TOMYŚLUW  ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ SANITARNO  - EPIDEMIOLOGICZNĄ  NA TERENIE KRAJU ZWRACA SIĘ Z APAELEM O OGRANIZCENIE DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM OSOBISTYCH WIZYT INTERESANTÓW W SIEDZIBIE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM TOMYŚLU

Rekomendujemy składanie podań, wniosków i innych dokumentów  w sprawach należących do właściwości urzędu za pośrednictwem operatorów pocztowych, elektronicznej platformy  usług administracji  publicznej (e – PUAP), poczty elektronicznej, faksu itp.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZASADACH OSOBISTEJ OBSŁUGI  INTERESANTÓW W SIEDZIBIE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM TOMYŚLU  MOŻNA  UZYSKAĆ:

Sekretariat Komendanta Powiatowego:

tel.: 061 222 06 60  faks: 061 44 27 728    e-mail: kppsptomysl@psp.wlkp.pl

Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych KP PSP w Nowym Tomyślu dostępne są na stronie internetowej http://www.nowytomysl.psp.wlkp.pl/ w zakładce  Organizacja Komendy

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ

O WSZELKICH ZMIANACH INFORMOWAĆ BĘDZIEMY ZA POSREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ


 

 

 

 

FUNDACJA "SOLIDARNI" – POMOC POSZKODOWANYM PRACOWNIKOM PSP

 

 

Fundacja “Solidarni przypomina o swojej działalności i pomocy w sytuacji tego wymagającej. Fundacja prowadzi działalność na rzecz i dla dobra funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów PSP oraz członków ich rodzin. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji “Solidarni” – www.fundacjapsp.pl

 

 

 

 

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

Regulamin konkursu

www.wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek o nagrodę indywidualną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek o nagrodę instytucjonalną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

 

Opracowanie: Wydział Prezydialny, Gabinet Komendanta Głównego