A A A

01.02.2016 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG za styczeń br.

Na początku stycznia 2016r. w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzono inspekcje gotowości operacyjnej dla każdej zmiany służbowej. Ćwiczenia praktyczne ukierunkowane były pod kątem taktyki prowadzenia działań ratowniczych podczas pożarów wewnętrznych.


Wykorzystując odpowiednie warunki pogodowe w styczniu zostały przeprowadzone zajęcia szkoleniowe z zakresu prowadzenia działań ratowniczych na lodzie.


W miesiącu styczniu w ramach doskonalenia zawodowego realizowano szkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.


Na każdej zmianie służbowej zostały przeprowadzone zajęcia szkoleniowe poświęcone wykorzystaniu sprzętu wykrywczo-pomiarowego podczas zwalczania pożarów.


Zajęcia praktyczne ukierunkowane zostały na doskonaleniu umiejętności rozwinięć taktycznych zastępów GBA i GCBA-Rt ze szczególnym uwzględnieniem nowego ciężkiego pojazdu.

 

W styczniu strażacy z JRG Nowy Tomyśl aktywnie włączyli się w realizacje programu „Zgaś ryzyko”. Podczas WOŚP w Nowotomyskim Ośrodku Kultury zorganizowana została wystawa sprzętu pożarniczego, utworzone zostało stoisko do nauki udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, promowane były czujki dymu i tlenku węgla. Zajęcia poświęcone bezpieczeństwu odbyły się również z grupą seniorów z Domu Dziennego Pobytu oraz z dziećmi kolonijnymi z jednej z nowotomyskich parafii.