A A A

01.02.2017 - Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Nowym Tomyślu

Z upoważnienia wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzeja Bartkowiaka, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła z dniem 1 lutego br. powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego w Nowym Tomyślu . bryg. Krzysztofowi Wojtaszewskiemu. Uroczystość wręczenia aktu odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu w obecności komendanta powiatowego PSP w Nowym Tomyślu kpt. Marka Kołdyka.

 

Mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1994 r. W latach 2002-2004 był rzecznikiem prasowym Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu. Od 2005 r. pracował w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na stanowisku wykładowcy. W 2010 r. rozpoczął służbę w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Poznaniu na stanowisku zastępcy naczelnika. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Posiada bardzo dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach służbowych, które umiejętnie wykorzystuje w praktyce.