A A A

01.04.2012 - Szkolili się strażacy z gminy Zbąszyń.

Trzeci tegoroczny kurs kierowców, konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych został przeprowadzony na terenie gminy Zbąszyń. W dniach od 24 marca 2012r. do 1 kwietnia 2012r. przez dwa weekendy 38 strażaków z gminy Zbąszyń i 2 z gminy Miedzichowo uczestniczyło w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej w Przyprostyni oraz świetlicy przy jednostce OSP Przyprostynia. Egzamin końcowy polegający na napisaniu testu został przeprowadzony 1 kwietnia 2012r. w świetlicy jednostki OSP Zbąszyń. Następnie jednostki w utworzonej kolumnie pojazdów pożarniczych przemieściły się nad brzeg jeziora Błędno, nad którym przeprowadzony został egzamin praktyczny. Przy wyjątkowo nieprzyjaznych warunkach atmosferycznych strażacy rozwijali się na dalekie odległości, przepompowując wodę przy wykorzystaniu różnorodnych pomp, zbiorników wodnych oraz podawali prądy gaśnicze w natarciu i obronie. Oceniane były najdrobniejsze szczegóły dotyczące obsługi sprzętu oraz taktyki prowadzenia działań. Na 40 strażaków zgłoszonych na kurs 36 odebrało świadectwa z oceną pozytywną. Nad przebiegiem kursu czuwał asp. Roman Kupsz, który jednocześnie był wykładowcą .