A A A

01.04.2014 - Lekcje ze strażakami

W dniu 1 marca 2014r., w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego w Opalenicy, doszło do kolejnego spotkania uczniów klas mundurowych z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. Zastępca Komendanta Powiatowego st. kpt. Jarosław Zamelczyk oraz dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej asp. sztab. Andrzej Łaciński wcielili się w rolę nauczycieli i poprowadzili zajęcia lekcyjne tematycznie związane z ochroną przeciwpożarową. Przedstawiona została tematyka dotycząca realizowania zadań przez Państwową Straż Pożarną, przeanalizowano statystykę zdarzeń i przyczyny powstawania pożarów oraz miejscowych zagrożeń, a także omówiono rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego i znajomość jego obsługi. W trakcie lekcji zaprezentowano wiele ciekawych zdjęć z akcji interwencyjnych z udziałem nowotomyskich strażaków. Już w tej chwili zaplanowane są kolejne zajęcia poświęcone między innymi ratownictwu technicznemu podczas wypadków drogowych oraz ratownictwu medycznemu.