A A A

01.07.2014 - W trosce o bezpieczeństwo strażaków

Stosowanie powietrznych aparatów izolująco oddechowych podczas pożarów i zagrożeń chemicznych przez strażaków to chleb powszedni. Prowadząc działania w strefie zadymionej, czy w strefie działania szkodliwych substancji chemicznych, musimy mieć pewność na sprawność techniczną sprzętu chroniącego strażaków. Dotychczas aparaty powietrzne oraz maski do aparatów przechodziły przeglądy techniczne i konserwację w specjalistycznych firmach. Usługi takie były bardzo kosztowne i wiązały się z wycofywaniem sprzętu z podziału bojowego na czas jego naprawy i przeglądu. Z wielką przyjemnością możemy poinformować, że od kilku tygodni w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu funkcjonuje uruchomiony punkt naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych. Czynności związane z przeglądami aparatów powietrznych może wykonywać sześciu strażaków z naszej jednostki, którzy przeszli wymagane szkolenie i zdobyli odpowiednie uprawniania oraz jeden strażak, który przeszedł przeszkolenie w zakresie konserwacji i przeglądów ubrań gazoszczelnych. Pomieszczenia na punkt konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych zostały adoptowane z byłych starych pomieszczeń warsztatowych, a prace przy ich adoptacji zostały wykonane samodzielnie przez strażaków. Oczywiście ważną rzeczą przy funkcjonowaniu takiego punktu jest jego wyposażenie. Znalazły się tam tego typu urządzenia jak: myjka ultradźwiękowa do masek, suszarka do masek, przyrząd do sprawdzania szczelności masek i ubrań, a także nowy stół warsztatowy ze specjalistycznym osprzętem. Przeglądy sprzętu wykonujemy nie tylko na własne potrzeby, ale także na potrzeby wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu nowotomyskiego.