A A A

01.12.2015 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG za listopad br.

W listopadzie 2015r. w ramach doskonalenia zawodowego strażacy JRG Nowy Tomyśl zrealizowali następujące tematy szkoleniowe:

- w listopadzie 2015r. wszystkie zmiany służbowe JRG uczestniczyły w operacyjnym rozpoznaniu obiektu centrum handlowego Kaufland oraz obiektu handlowego Multibox w Nowym Tomyślu. W ramach zapoznania się z obiektami każda zmiana służbowa ćwiczyła rozwinięcia taktyczne na tych nowo wybudowanych obiektach.

- w ramach doskonalenia zawodowego w listopadzie zorganizowano ćwiczenia w firmie REDOS, autoryzowanej stacji serwisowej i diagnostycznej dla pojazdów marki MAN. Ćwiczono działania gaśnicze podczas pozorowanego pożaru samochodu ciężarowego na stanowisku naprawczym

- kolejnym blokiem tematycznym realizowanym w miesiącu listopadzie było ratownictwo techniczne. Ćwiczono organizację działań ratowniczych podczas wypadków drogowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania podestów ratowniczych oraz podpór stabilizacyjnych.

- w listopadzie każda zmiana służbowa ćwiczyła działania ratowniczo gaśnicze podczas pożaru wewnętrznego lokalu mieszkalnego, z wykorzystaniem pojazdów gaśniczych i podnośnika hydraulicznego.

- w listopadzie tematyką doskonalenia zawodowego objęty został sprzęt pomiarowy będący na wyposażeniu JRG, ze szczególnym uwzględnieniem przyrządów do pomiaru tlenku węgla.

- w miesiącu listopadzie strażacy z JRG Nowy Tomyśl uczestniczyli w następujących akcjach w ramach prewencji społecznej :

8.11.2015 – pokazy sprzętu oraz pogadanka prewencyjna w ramach „Dni otwartej strażnicy”,

9.11.2015 – pokazy i pogadanka prewencyjna z przedszkolakami z Lwówka,

24.11.2015 – udział dowódcy JRG w debacie bezpieczeństwa w siedzibie Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu. Przedstawione zostały dane statystyczne dotyczące interwencji straży pożarnej na terenie gminy, najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, promowane były czujki tlenku węgla i dymu.