A A A

02.06.2015 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG Nowy Tomyśl za miesiąc maj 2015

W miesiącu maju 2015r. w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z JRG Nowy Tomyśl zrealizowali następujące tematy szkoleniowe:


- dla każdej zmiany służbowej zorganizowano zajęcia szkoleniowe poświęcone ratownictwu wysokościowemu.


- każda zmiana służbowa przeprowadziła zajęcia szkoleniowe z zakresu taktyki prowadzenia działań ratowniczych na wodzie.


- w miesiącu maju zmiany służbowe uczestniczyły w operacyjnym zapoznaniu się z obiektami firmy BARTEX. Po czynnościach związanych z zapoznaniem z obiektami pełne zmiany służbowe ćwiczyły praktycznie na wybranych obiektach firmy.


- w maju każda zmiana służbowa szkoliła się z zakresu prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych pojazdów o napędzi LPG oraz stacji LPG.


- w dniach od 4 do 10 maja br. zorganizowany został tydzień otwartej strażnicy. W tych dniach siedzibę jednostki odwiedziło 13 zorganizowanych grup młodzieży szkolnej i przedszkolaków w liczbie 325 uczniów.


- w dniu 9 maja 2015. wspólnie z portalem internetowym PNT.INFO.PL przed siedzibą jednostki zorganizowaliśmy pokazy strażackie z okazji „Dnia Strażaka”. Na pokazy przybyło kilkaset mieszkańców Nowego Tomyśla i okolic. W trakcie pokazów zaprezentowano działania związane z pozorowanym wypadkiem drogowym, pokaz gaszenia pojazdu, gaszenie obiektu przy pomocy podnośnika hydraulicznego, pokaz możliwości taktycznych działka umieszczonego na ciężkim pojeździe gaśniczym, pokaz wspinania się przy użyciu drabiny hakowej oraz element samoratowania ze wspinalni. Zorganizowana została wystawa sprzętu pożarniczego z elementem prewencyjnym w postaci czujek tlenku węgla i dymu.


- w dniu 9 maja 2015r. uczestniczyliśmy w spotkani ze studentami Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji. Celem spotkania była promocja zawodu strażaka z ukierunkowaniem tematu naboru do służby.


- w dniu 19 maja odbyło się szkolenie dla całej obsady Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wraz z nieetatowymi funkcjonariuszami JRG z zakresu; ewidencjonowania zdarzeń, sporządzania meldunków oraz obsługi oprogramowania będącego na wyposażeniu SKKP. Nadzór nad przebiegiem szkolenia sprawował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Tomyślu.


- w dniu 29 maja 2015r. w siedzibie Komendy gościliśmy uczniów Gimnazjum z Michorzewa. W trakcie spotkania zaprezentowany został film promujący Państwową Straż Pożarną, firm prewencyjny o pożarach lasów a dowódca JRG przedstawił element toku służby w jednostce i możliwości naboru do służby. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały czujki tlenku węgla i dymu. Druga część wizyty polegała na zwiedzeniu obiektu strażnicy oraz na zapoznaniu się ze sprzętem.