A A A

02.06.2015 Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG za czerwiec 2015r.

W miesiącu czerwcu 2015r. w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z JRG Nowy Tomyśl zrealizowali następujące tematy szkoleniowe:

- każda zmiana służbowa przeprowadziła zajęcia szkoleniowe z zakresu taktyki prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych na wodzie,

- w miesiącu czerwcu br. strażacy w ramach doskonalenia zawodowego doskonalili umiejętności w zakresie sprawiania drabin pożarniczych będących na wyposażeniu jednostki oraz budowania punktów czerpania wody,

- w miesiącu czerwcu zmiany służbowe uczestniczyły w operacyjnym zapoznaniu się z obiektami firmy, Elektro Recykling w Sękowie. Po czynnościach związanych z zapoznaniem z obiektami pełne zmiany służbowe ćwiczyły praktycznie na wybranych obiektach firmy,

- przez trzy ostatnie soboty miesiąca czerwca każda zmiana służbowa uczestniczyła w zajęciach szkoleniowych dotyczących rozpoznania obiektu stacji paliw firmy STATOIL w Przyłęku. Dodatkowo strażacy mieli możliwość wykonania rozwinięcia taktycznego podczas pozorowanego pożaru w obrębie stacji,

- w dniu 10 czerwca br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu była organizatorem warsztatów poświęconych działaniom gaśniczym podczas pożarów wewnętrznych. Warsztaty pod kryptonimem „MIESZKANIÓWKA-ZBĄSZYŃ 2015” zostały przeprowadzone na trzy kondygnacyjnym, opuszczonym budynku ośrodka wypoczynkowego. W zajęciach udział wzięły wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Zbąszyń a instruktorami byli strażacy z nowotomyskiej JRG. Zajęcia teoretyczne przeprowadził uczestnik warsztatów organizowanych przez KWPSP w Poznaniu.

- w dniu 12 czerwca 2015r. strażacy z JRG uczestniczyli w ćwiczeniach służb mundurowych podczas pozorowanego napadu i wzniecenia pożaru w obiekcie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Tomyślu. W ćwiczeniach brała udział pełna zmiana służbowa,

- w dniu 16 czerwca 2015r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu zostały przeprowadzone manewry z zakresu ratownictwa medycznego dla wszystkich jednostek OSP z KSRG powiatu nowotomyskiego. W organizacji manewrów w dużym stopniu zaangażowali się strażacy z JRG Nowy Tomyśl, którzy pełnili funkcję instruktorów.

- w dniu 26 czerwca 2015r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie zostały przeprowadzone wspólne ćwiczenia aplikacyjne, poświęcone taktyce prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych. Oprócz strażaków wolsztyńskich i nowotomyskich w ćwiczeniach udział wziął przedstawiciel Nadleśnictwa Wolsztyn. Po ćwiczeniach aplikacyjnych zostały przeprowadzone ćwiczenia praktyczne. W symulowanym pożarze lasu na granicy powiatów udział wzięły zastępy JRG Wolsztyn, JRG Nowy Tomyśl, 8 zastępów jednostek OSP z terenu powiatu wolsztyńskiego i 3 zastępy z ternu powiatu nowotomyskiego. Głównym tematem ćwiczeń było doskonalenie w zakresie dostarczania wody na dalekie odległości, współpraca z służbami leśnymi oraz organizacja łączności radiowej podczas akcji z udziałem duże liczby zastępów z różnych powiatów.

- w dniach 30 czerwca br. oraz 1 i 2 lipca br. zostały przeprowadzone testy sprawdzające sposób opanowanej wiedzy przez strażaków JRG za II kwartał 2015r. oraz inspekcje gotowości operacyjne,

- w miesiącu czerwcu br. strażacy z JRG byli zaangażowaniu w organizacji i przebiegu dwóch kursów dla członków OSP tj. kursie działań przeciwpowodziowych oraz kursie operatorów sprzętu.

- w miesiącu czerwcu strażacy z JRG Nowy Tomyśl zaangażowani byli w następujących akcjach w ramach prewencji społecznej:

1.06.2015 – Ogólnopolski Dzień Profilaktyki – pokazy muszla koncertowa

6.06.2015 – pokazy z okazji Dnia Dziecka – stadion miejski Nowy Tomyśl

7.06.2015 – pokazy z okazji Dnia Dziecka – Piramida Paproć

12.06.2015 – szkolenie i pokazy dla uczniów Gimnazjum Michorzewo

13.06.2015 – pokazy z zakresu ratownictwa technicznego i gaszenia pojazdu dla mieszkańców Starego Tomyśla

13.06.2015 – pokazy strażackie Szkoła Podstawowa nr 1 Nowy Tomyśl

13.06.2015 – pokazy sprzętu na „Dniach Lasu” w Chrośnicy

22.06.2015 – pogadanka dotycząca ochrony przeciwpożarowej z opiekunami rodzin zastępczych w Starostwie w Nowym Tomyślu

24.06.2015 – szkolenie z klasami mundurowymi Liceum Ogólnokształcącego w Opalenicy podczas obozu szkoleniowego w Łężeczkach

29.06.2015 – pogadanka z młodzieżą z rodzin patologicznych podczas spotkania w świetlicy socjoterapeutycznej w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”