A A A

02.11.2015 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG za październik br.

- w październiku 2015r. wszystkie zmiany służbowe JRG uczestniczyły w operacyjnym rozpoznaniu obiektów firmy „OGRODNIK” w Nowym Tomyślu. W ramach zapoznania się z obiektami każda zmiana służbowa ćwiczyła rozwinięcia taktyczne na wybranych obiektach firmy.


- w ramach doskonalenia zawodowego w październiku każda zmiana służbowa doskonaliła swoje umiejętności w zakresie rozwinięć taktycznych zastępów GBA, GCBA i SHD.


- kolejnym blokiem tematycznym realizowanym w miesiącu październiku była organizacja działań ratowniczych podczas wypadków drogowych z wykorzystaniem dwóch zastępów ratownictwa technicznego.


- w dniu 27 października 2015r. przeprowadzono akcję kurierska dla całego stanu osobowego komendy. Po zakończonej akcji kurierskiej wszyscy przemieścili się do Zbąszynia, gdzie na opustoszałym trzykondygnacyjnym obiekcie, po byłym ośrodku wypoczynkowym zorganizowano ćwiczenia z taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych. Podczas ćwiczeń szczególna uwagę zwrócono na temat organizacji łączności radiowej.


W miesiącu październiku strażacy z JRG Nowy Tomyśl uczestniczyli w następujących akcjach w ramach prewencji społecznej :


5.10.2015 – pokazy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wytomyślu oraz promowanie czujek tlenku węgla i dymu,


5.10.2015 – w ramach akcji „Zgaś ryzyko” zorganizowano pokazy strażackie dla przedszkolaków z przedszkola w Glinnie,


16.10.2015 – w siedzibie komendy zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażników miejskich z Nowego Tomyśla, Opalenicy i Zbąszynia,


19.10.2015 – pokazy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym,


27.10.2015 – przedstawiciel JRG wziął udział w IX edycji „Dnia Bezpieczeństwa”, który został zorganizowany w placówce Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnej w Bukowcu. W ramach spotkania przedstawione zostały tematy dotyczące najczęstszych przyczyn powstawania pożarów, podręczny sprzęt gaśniczy oraz szkoły pożarnicze i możliwości zdobycia zawodu strażaka. Zaprezentowane zostały czujki tlenku węgla i dymu oraz sprzęt pożarniczy miejscowej jednostki OSP.