A A A

03.02.2012 - Nowotomyscy strażacy podsumowali ubiegły rok.

W piątek 3 lutego 2012r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu odbyła się roczna  narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w 2011r.

Naradę swoją obecnością zaszczycili:

- mł. bryg. Robert Klonowski – naczelnik wydziału organizacji i nadzoru KWPSP w Poznaniu,

- Pan Józef Ast – V-ce Starosta Powiatu Nowotomyskiego,

- Pan mł. insp. Zbigniew Borowczyk – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu,

- Pan ppłk. Czesław Bogucki – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Tomyślu,

- Pan Zbigniew Markowski – Przewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego,

- Pan Ireneusz Witkowski – Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P.

- Pan Tomasz Wlekły – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu,

- Pan Henryk Helwing – Burmistrz Nowego Tomyśla,

- Pan Krzysztof Ratajczak – Przedstawiciel Burmistrza Opalenicy,

- Pan Tomasz Kurasiński – Burmistrz Zbąszynia,

- Pan Piotr Długosz – Burmistrz Lwówka,

- Pan Stanisław Piechota – Wójt Gminy Miedzichowo,

- Pan Jerzy Dziamski – Wójt Gminy Kuślin.

Naradzie przewodniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu mł. bryg mgr inż. Tomasz Antuszewski, który szczegółowo omówił działalność nowotomyskiej komendy w 2011r. Tematykę dotyczącą działalności Jednostki Ratowniczo Gaśniczej zreferował dowódca jednostki asp. sztab . Andrzej Łaciński. Sprawozdanie z działalności poparte było prezentacją multimedialną, która prezentowała szereg interesujących wykresów statystycznych, wiele opisów oraz zdjęć. Następnie głos zabrał mł. bryg. Robert Klonowski, reprezentujący podczas narady Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu w bardzo pozytywnych słowach wysoko ocenił działalność nowotomyskiej jednostki. Podzielił się , również swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w świetle pozostałych jednostek województwa wielkopolskiego. Przedstawił również plan kierunków działań wielkopolskich strażaków na rok bieżący oraz lata następne. W dalszej kolejności głos zabierali kolejni zaproszeni goście, przedstawiciele samorządów oraz v-ce starosta nowotomyski. Wszyscy w ciepłych słowach wypowiadali się na temat dobrej współpracy z komendą oraz na temat jej bardzo dobrych wyników w zakresie realizacji zadań służbowych.