A A A

03.03.2015 - Szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy w OSP Boruja Kościelna i OSP Bukowiec

Proces szkoleniowy w jednostkach OSP powinien być procesem ciągłym i nieustającym. Takie poglądy preferują strażacy z jednostki OSP Boruja Kościelna i OSP Bukowiec, które w miesiącu lutym zaprosiły na zajęcia w roli wykładowcy asp. Krzysztofa Hildebranda z nowotomyskiej JRG, który pełni funkcję Koordynatora Powiatowego Ratowniczych Działań Medycznych Państwowej Straży Pożarnej. Zajęcia były formą przypomnienia już wcześniej nabytej wiedzy i cieszyły się sporym zainteresowaniem. Asp. Krzysztof Hildebrand jako specjalista w tej dziedzinie służy pomocą wszystkim strażakom, którzy tylko wyrażą chęć doskonalenia wiedzy w tym jakże ważnym elemencie działań ratowniczych.