A A A

03.03.2017 - Nowotomyscy strażacy podsumowali 2016 rok

W piątek, 3 marca 2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyła się roczna narada podsumowująca działalność Komendy za 2016r.

 

Naradę swoją obecnością zaszczycili:

- mł. bryg. Dariusz Matczak - Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu

- Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

- Tomasz Kuczyński - Wicestarosta Nowotomyski

- Ryszard Napierała - Sekretarz Powiatu Nowotomyskiego pełniący jednocześnie Funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

- mł. insp. Jarosław Żurek – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu

- ppłk Marek Kościcki - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Tomyślu

- Paweł Mordal - Zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla

- Tomasz Szulc – Burmistrz Opalenicy

- Piotr Długosz - Burmistrz Lwówka

- dr Stanisław Piechota – Wójt gminy Miedzichowo

- Jerzy Dziamski - Wójt gminy Kuślin

- Weronika Zydorczak - przedstawiciel Burmistrza Zbąszynia

- dh Piotr Zerbe - Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

- Ks. Sławomir Grośty - Kapelan Pożarnictwa Powiatu Nowotomyskiego

- Władysław Walczak - Prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Koło nr 16 w województwie wielkopolskim

 

Naradzie przewodniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu kpt. mgr Marek Kołdyk, który na wstępie przywitał zaproszonych gości, przedstawił charakterystykę powiatu nowotomyskiego oraz omówił gospodarkę finansową Komendy. W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy. Jako pierwsza sprawy kadrowo – organizacyjne zreferowała mł. ogn. Magdalena Świszcz, odnosząc się do ruchów kadrowych, awansów i odznaczeń oraz struktury zatrudnienia w Komendzie. Następnie głos zabrał mł. bryg. Dariusz Kapustka, realizujący zdania kontrolno rozpoznawcze. W sposób szczegółowy zostały przedstawione sprawy związane z ilością przeprowadzonych kontroli oraz stwierdzonych nieprawidłowości. Kolejną osobą która zabrała głos był sekc. Marcin Kozica, zajmujący się w tut. Komendzie sprawami kwatermistrzowskimi. Z jego sprawozdania otrzymaliśmy informacje na tematy dotyczące zrealizowanych zakupów, przeprowadzonych remontów oraz dane w zakresie wydatkowania środków finansowych przez jednostki OSP. Tematykę dotyczącą działalności Jednostki Ratowniczo Gaśniczej zreferował dowódca jednostki asp. sztab. Andrzej Łaciński, który omówił statystykę zdarzeń, realizację rocznego planu doskonalenia zawodowego, charakterystyczne ćwiczenia oraz zakres prewencji społecznej. Omówione zostały najważniejsze akcje ratowniczo gaśnicze oraz udział strażaków JRG w imprezach pokazowych, sportowych i prewencyjnych. Sprawy związane z realizację zadań operacyjno - szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowotomyskiego przedstawił asp. Jakub Kłosowski. Sprawozdanie z działalności poparte było prezentacją multimedialną, która prezentowała szereg interesujących wykresów statystycznych, wiele opisów oraz zdjęć. Następnie głos zabrał mł. bryg. Dariusz Matczak - Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu wysoko ocenił działalność nowotomyskiej jednostki. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi pozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w świetle pozostałych jednostek województwa wielkopolskiego. Po wystąpieniu przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na zakończenie głos zabrał Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki. W kilku słowach podziękował za zaangażowanie strażaków i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego.