A A A

03.04.2015 - Strażackie wozy w nowotomyskiej mleczarni

Pod koniec marca i na początku kwietnia 2015r. na terenie nowotomyskiej mleczarni TOP-TOMYŚL, zlokalizowanej przy ulicy Kolejowej, widoczny był wzmożony ruch pojazdów pożarniczych. Pomimo tego, że obiekty zakładu były już znane strażakom z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z wcześniejszych ćwiczeń, postanowiono odświeżyć swoją wiedzę na temat tej firmy. Mleczarnia nie należy do zakładów o szczególnym zagrożeniu pożarowym, uwzględniając procesy technologiczne, w których do produkcji stosuje się głównie mleko i wodę. Strażacy swoją uwagę skupili na innym zagrożeniu, jakim jest amoniak stosowany w instalacji chłodniczej. Przed udaniem się na operacyjne rozpoznanie zakładu, wszyscy odświeżyli swoją wiedzę dotyczącą instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która został opracowana z uwagi na specyficzne zagrożenie. W dalszej kolejności każda zmiana służbowa zapoznała się z każdym obiektem, szczególnie zwracając uwagę na pomieszczenie maszynowni instalacji chłodniczej i urządzeń wchodzących w skład całej instalacji chłodniczej. Ostatni etap wizyty to ćwiczenia praktyczne, polegające na wykonaniu określonych założeń na wypadek awarii związanej z wyciekiem amoniaku. Działania strażaków ratowników to przede wszystkim podjęcie czynności ratowniczych prowadzonych w ubraniach gazoszczelnych, mających na celu zlikwidowanie wycieku amoniaku, substancji niebezpiecznej dla organizmów żywych i najbliższego środowiska. Obiekty mleczarni okazały się doskonałym poligonem przy realizowaniu zajęć szkoleniowych z zakresu ratownictwa chemicznego.