A A A

04-05.06.2016 - W celu poprawy bezpieczeństwa na obszarach wiejskich

Targi rolnicze, które odbyły się w dniach 4-5 czerwca 2016r. na terenach wystawienniczych Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Sielinko, były doskonałą okazją do realizacji projektu pod hasłem „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego”. Przy wsparciu finansowym Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, działającego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w ramach prewencji społecznej udało się przeprowadzić ciekawą imprezę informacyjno – edukacyjną. Strażacy z jednostki OSP Opalenica i OSP Wojnowice zorganizowali interesujący pokaz działań ratowniczo gaśniczych, podczas pozorowanego wypadku ciągnika rolniczego z przyczepą, który zderzył się samochodem osobowym. Było dużo osób poszkodowanych, pożar samochodu, co wiązało się z zaprezentowaniem i koniecznością użycia sporej ilości specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Przebieg pokazów komentował asp. sztab. Andrzej Łaciński – Dowódca JRG w Nowym Tomyślu. Oprócz pokazów utworzony został punkt szkoleniowy, poświęcony nauce udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ramach imprezy, dla gości targowych  ogłoszony  został konkurs o tematyce bezpieczeństwa pożarowego. W drodze losowania zwycięscy konkursu nagrodzeni zostali gaśnicami proszkowymi. Przed pokazami wykorzystując nagłośnienie terenu wystawienniczego, Dowódca JRG Nowy Tomyśl, asp. sztab. Andrzej Łaciński wypowiadał się na tematy wypadków w rolnictwie, przyczynach powstawania pożarów oraz na tematy przepisów przeciwpożarowych mających ścisły związek z rolnictwem.