A A A

04.01.2016 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG za grudzień br.

W miesiącu grudniu 2015r. w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z JRG Nowy Tomyśl zrealizowali następujące tematy szkoleniowe:

 


- w grudniu 2015r. wszystkie zmiany służbowe JRG uczestniczyły w operacyjnym rozpoznaniu obiektów firmy REDOS w Nowym Tomyślu, zajmującej się handlem pojazdami ciężarowymi, serwisowaniem pojazdów i ich kompleksową naprawą oraz budową przyczep do samochodów ciężarowych. W ramach zapoznania się z obiektami każda zmiana służbowa przeprowadziła ćwiczenia taktyczne,


- w ramach doskonalenia zawodowego w grudniu dla każdej zmiany służbowej zorganizowano szkolenie poświęcone organizacji łączności radiowej UKF w PSP. Szkolenie zostało przeprowadzone w oparciu o opracowana prezentację multimedialną,


- kolejnym blokiem tematycznym realizowanym w miesiącu grudniu było zapoznanie wszystkich ratowników PSP z nowym ciężkim samochodem GCBA-Rt 5/32 oraz z jego wyposażeniem,


- w grudniu strażacy szkolili się z zakresu ratownictwa wysokościowego ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu, który dotarł z nowym pojazdem: skokochron, sprzęt alpinistyczny, nosze kubełkowe,

 

W miesiącu grudniu strażacy z JRG Nowy Tomyśl uczestniczyli w następujących akcjach w ramach prewencji społecznej:


11.12.2015 – w Liceum Ogólnokształcącym w Opalenicy i Zbąszyniu strażacy z JRG Nowy Tomyśl przeprowadzili pogadanki z młodzieżą na tematy związane z promowaniem zawodu strażaka i możliwością jego zdobycia, omówili najczęstsze przyczyny powstawania pożarów oraz ostrzegali przed działanie tlenku węgla i sposobami zabezpieczenia się przed jego działaniem. Omówione zostały również zagrożenia związane z poruszaniem się po zamarzniętych akwenach wodnych,


17.12.2015 – w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu oraz w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Borui Kościelnej strażacy JRG przeprowadzili pogadanki na temat zagrożeń spowodowanych podczas korzystania z fajerwerków, zagrożeń spowodowanych możliwością wystąpienia tlenku węgla oraz na temat zagrożeń w związku z poruszaniem się po zamarzniętych akwenach wodnych.