A A A

04.02.2015 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego - styczeń

W dniu 7, 8 i 12 stycznia 2015r. tematem doskonalenia zawodowego JRG było organizacja działań ratowniczo gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych z ukierunkowaniem pożarów piwnicznych.


W dniach 7,8 stycznia br. i 2 lutego 2015r. w ramach doskonalenia zawodowego zostały przeprowadzone inspekcje gotowości operacyjnej dla każdej zmiany służbowej. Ćwiczenia praktyczne polegały na wykonaniu założeń dotyczących pożarów wewnętrznych.


W dniach 13, 14 i 15 stycznia br. tematem szkoleń była kamera termowizyjna, jej parametry i możliwość wykorzystania podczas działań ratowniczo – gaśniczych.


Zgodnie z poleceniem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w dniach 12,13 i 14 stycznia br. Tematem szkolenia była służba wewnętrzna, ceremoniały pożarnicze, zachowanie w służbie oraz musztra.


W dniach 19,20 i 21 stycznia strażacy każdej zmiany służbowej wzięli udział w operacyjnym rozpoznaniu obiektu. Tym razem przedmiotem rozpoznania był nowo oddany do użytku obiekt hotelowo gastronomiczny Hotel „Navigator” w Zbąszyniu.


W dniach 26,27 i 28 stycznia strażacy z JRG doskonalili swoje umiejętności w zakresie rozwinięć taktycznych zastępów GBA i GCBA z uwzględnieniem sprzętu do podawania i wytwarzania piany oraz ubrań żaroodpornych.


Podczas każdej służby strażacy realizowali szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szczególny nacisk położono na prawidłowe przygotowanie się do egzaminu recertyfikacyjnego, który odbył się w dniu 4 lutego 2015r.


W dniach 26,27 i 28 stycznia br. strażacy z każdej zmiany służbowej uczestniczyli w seminarium poświęconym statystykom z działań ratowniczo gaśniczych przeprowadzonych w 2014r.


W dniach 21,22 i 23 stycznia br. Dowódca JRG przeprowadził zajęcia z wszystkimi zmianami służbowymi poświeconymi tematyce alkoholu w środowisku służby.