A A A

04.03.2015 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG Nowy Tomyśl za miesiąc luty 2015

W miesiącu lutym 2015r. w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z JRG Nowy Tomyśl zrealizowali następujące tematy szkoleniowe:

- doskonalenie umiejętności pracy w ubraniach gazoszczelnych oraz sprawianie sprzętu pneumatycznego do uszczelniania rurociągów,

- doskonalenie rozwinięć taktycznych zastępów GBA 2,5/16 i GCBA 5/24,

- w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przypominano blok tematyczny dotyczący oceny stanu poszkodowanego oraz zastosowania defibrylatora,

- ćwiczono taktykę gaszenia pożarów wewnętrznych oraz ewakuację poszkodowanego z zastosowaniem deski ewakuacyjnej i podnośnika hydraulicznego,

- lider z zakresu pożarów wewnętrznych przeprowadził szkolenie i ćwiczenie z wszystkimi zmianami służbowymi omawiając tematykę warsztatów „Mieszkaniówka 2014”. Podczas zajęć szkoleniowych oprócz zajęć teoretycznych przeprowadzono ćwiczenia praktyczne na modelu domku ogniowego oraz na obiekcie przystosowanego ćwiczebnego mieszkania,

- w ramach procesu doskonalenia zawodowego opracowano propozycję organizacji dekontaminacji na poziomie powiatu,

- w miesiącu lutym przeprowadzono operacyjne rozpoznanie obiektu firmy „PROMET” w Glinnie, zajmującej się produkcją urządzeń w metalu. Po czynnościach związanych z zapoznaniem każda zmiana służbowa przećwiczyła określone założenie taktyczne,

- w ramach doskonalenia zawodowego kadra dowódcza KPPSP i Dowódcy zmian i ich zastępcy wzięli udział w warsztatach poświęconych taktyce gaszenia zbiornika paliw płynnych w Rejowcu,

- w ramach procesu samokształcenia podczas każdej służby strażacy przypominali sobie wiadomości z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.