A A A

04.04.2016 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG za marzec br.

W miesiącu marcu strażacy z JRG Nowy Tomyśl w ramach doskonalenia zawodowego i operacyjnego rozpoznania obiektów odwiedzili zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków PWiK w Nowym Tomyślu. W ramach rozpoznania każda zmiana służbowa została zobligowana do wykonania rozwinięć gaśniczych.


W dniu 12 marca 2016r., w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Warsztaty zostały przeznaczone dla strażaków z jednostek OSP z KSRG, powiatu nowotomyskiego. Zajęcia poprowadził mł. kpt. Damian Żukrowski, lider z pośród strażaków z nowotomyskiej JRG, z dziedziny gaszenia pożarów wewnętrznych. Część teoretyczna, poparta prezentacją multimedialną została omówiona na sali szkoleniowej. W ramach warsztatów dodatkowo asp. Jakub Kłosowski przedstawił procedury postępowania podczas zdarzeń z butlami acetylenowymi, opierając się na również interesującej prezentacji. Każdej jednostce OSP przekazano stosowne procedury. Część praktyczna dotycząca działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych, została rozpoczęta modelowym pokazem z wykorzystaniem domku ogniowego. W tej części szkolenia udział wzięli również strażacy będącymi uczestnikami kursu podstawowego dla członków OSP. Ostatnim elementem zajęć były ćwiczenia  praktyczne, na specjalnie przygotowanym poligonowym obiekcie. Zadaniem każdego zastępu było wykonanie określonego założenia taktycznego, zbliżonego do autentycznych warunków pożarowych. Oceniane były wszystkie elementy związane z umiejętnym zachowaniem się ratowników podczas działań wewnętrznych. Szczegółowo zwrócono uwagę na synchronizację działań wewnętrznych z wykorzystaniem wentylatorów oddymiających. W warsztatach udział wzięły wszystkie zaproszone jednostki, z czego jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani.


Kolejnym przewodnim tematem szkoleń była taktyka prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych na obiekcie wysokim. Zajęcia zostały przeprowadzone na 38 metrowym budynku firmy JOSERA w Nowym Tomyślu. Uwzględniając wysokość budynku oraz wewnętrzną klatkę schodową, strażacy postanowili sprawdzić swoje umiejętności w zakresie prowadzenia działań gaśniczych w tego typu obiekcie. Założenia do ćwiczeń były bardzo proste. Działania wewnętrzne polegały na zbudowaniu linii gaśniczej do siódmego piętra oraz podanie prądów gaśniczych zewnętrznych wykorzystując działko wodno pianowe ciężkiego samochodu gaśniczego, podnośnik hydrauliczny oraz działko przenośne. Dzięki ćwiczeniom strażacy w sposób praktyczny mogli  sprawdzić walory taktyczne zastosowanego sprzętu oraz możliwości prowadzenia linii gaśniczej w obiekcie wysokim, wykorzystując noszaki do węży. Przy okazji ćwiczeń, nowotomyscy strażacy mieli okazje do przeprowadzenia operacyjnego rozpoznania tego nowoczesnego zakładu, zajmującego się produkcją żywności dla zwierząt. Zajęcia zostały przeprowadzone w dniu 14, 15 i 16 marca 2016r.

 

W marcu tematyką doskonalenia zawodowego była organizacja łączności radiowej oraz przyrządy wykrywczo pomiarowe.