A A A

04.05.2015 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG Nowy Tomyśl za miesiąc kwiecień 2015

W miesiącu kwietniu 2015r. w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z JRG Nowy Tomyśl zrealizowali następujące tematy szkoleniowe:


- dla każdej zmiany służbowej zorganizowano zajęcia szkoleniowe poświęcone obsłudze pojazdów pożarniczych, ze szczególnym uwzględnienie obsługi autopomp, ssania i podawania wody, budowania linii ssawnych. Zajęcia poprzedzały późniejszą tematykę ćwiczeń dotyczących dostarczania wody na dalekie odległości.


- każda zmiana służbowa przeprowadziła zajęcia szkoleniowe z zakresu taktyki prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych podczas pożarów lasów oraz dostarczania wody na dalekie odległości. Zmiana I i III zajęcia przeprowadziły w ramach własnych zmian służbowy, natomiast zmiana II w dniu 16 kwietnia 2015r. brała udział w manewrach pożarniczych dla sił i środków JRG oraz wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Nowy Tomyśl. W trakcie ćwiczeń na obszarach leśnych dostarczano wodę różnymi systemami na odległość około 1,5 kilometra. W ćwiczeniach oprócz zastępów JRG uczestniczyły jednostki OSP Bukowiec, Boruja Kościelna, Wytomyśl, Róża, Jastrzębsko Stare i Sątopy.


- w miesiącu kwietniu każda zmiana służbowa uczestniczyła w zajęciach związanych z zapoznaniem obiektów nowotomyskiej mleczarni. W trakcie zapoznania szczególną uwagę poświęcono instalacji chłodniczej z amoniakiem. W ramach operacyjnego rozpoznania obiektów każda zmiana służbowa uczestniczyła w ćwiczeniach związanych z likwidacją skutku wycieku amoniaku z uwzględnieniem pracy w ubraniach gazoszczelnych.


- w kwietniu realizowano tematykę dotyczącą organizacji działań ratowniczych podczas wypadków drogowych. Korzystając z uprzejmości firmy zajmującej się złomowaniem pojazdów, każda zmiana służbowa praktycznie doskonaliła techniki i umiejętności wydobywania osób poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów.


- w dniu 24 kwietnia 2015r. nad jeziorem Głębokie, gmina Miedzichowo zostały przeprowadzone wspólne ćwiczenia z Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno – Nurkowego z KP PSP w Międzyrzecz, ze strażakami z JRG Nowy Tomyśl, OSP Zbąszyń i OSP Miedzichowo realizującymi działania ratownicze na wodzie, na poziomie podstawowym.


- w miesiącu kwietniu jeden strażak z JRG Nowy Tomyśl wziął udział w warsztatach z zakresu ratownictwa wysokościowego „Lina”, które zostały przeprowadzone w Śremie.


- jeden ze strażaków ukończył kurs dla sędziów zawodów sportowo – pożarniczych CTIF, który został przeprowadzony w dniach 22-25 kwietnia 2015r. w KP PSP Kościan.


- przedstawiciel JRG Nowy Tomyśl w dniu 23 kwietna 2015r. wziął udział w warsztatach, pokazach sprzętu do podawania i wytwarzania piany, które zostały przeprowadzone w Luboniu na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,


- w dniach 29, 30 kwietnia 2015r. trzech strażaków z JRG Nowy Tomyśl uczestniczyło w szkoleniu poświęconym doskonaleniu zawodowym JRG w KW PSP w Poznaniu,


- prze cały miesiąc kwiecień strażacy z JRG Nowy Tomyśl aktywnie włączyli się w proces szkoleniowy członków OSP w ramach kursu szkoleniowego I i II stopnia


- w dniu 28 kwietnia 2015r. w siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu odbyła się konferencja pod hasłem „Bezpieczny senior”. W ramach prewencji społecznej w konferencji udział wziął dowódca JRG asp. sztab. Andrzej Łaciński, który przedstawiał zagadnienia zagrożeń pożarowych oraz zasady postępowania w przypadku zagrożeń. Strażacy z JRG na holu uczelni demonstrowali czujki tlenku węgla i dymu oraz zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,


- w dniu 29 kwietnia 2015r. strażacy z JRG Nowy Tomyśl aktywnie włączyli się w organizację Powiatowego Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Podczas trwania konkursu wcielili się w sędziów oceniających wiedzę z zakresu udzielania pomocy medycznej oraz urządzili pokaz z zakresu ratownictwa technicznego podczas pozorowanego wypadku drogowego.