A A A

04.06.2016 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG za maj br.

W miesiącu maju strażacy z JRG Nowy Tomyśl, OSP Opalenica i OSP Wojnowice w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyli w ćwiczeniach na obiekcie Szkoły Podstawowej w Opalenicy, połączonych z ewakuacją około 700 uczniów.


W maju strażacy z JRG Nowy Tomyśl uczestniczyli w czynnościach związanych z operacyjnym  rozpoznaniu obiektu nowej hali sportowej Powiatowego Centrum Sportu.


Tematyką majowych zajęć w ramach doskonalenia zawodowego było: pożary lasów, organizacja i techniki działań podczas wypadków masowych oraz zastosowanie ubrań ochronnych w ratownictwie chemiczno – ekologicznym.


Miesiąc maj to okres otwartej strażnicy. W siedzibie jednostki przyjęliśmy liczne grupy młodzieży szkolnej i przedszkolnej oraz uświetniliśmy liczne festyny i imprezy. Łącznie wykonaliśmy 14 pokazów sprzętu i pogadanek prewencyjnych.