A A A

04.07.2016 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG za czerwiec br.

W miesiącu czerwcu strażacy z JRG Nowy Tomyśl w ramach rozpoznania operacyjnego  rozpoznali budynek Komedy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. W ramach tych czynności przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne na tym obiekcie, połączone z ewakuacją z wszystkich osób przebywających wewnątrz. Ćwiczenia zostały przeprowadzone pod kątem zagrożenia terrorystycznego. Ponadto z każdą zmiana służbową przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne poświęcone zagrożeniom terrorystycznym  i zadaniom realizowanym przez straż pożarną.

 

W czerwcu strażacy z JRG Nowy Tomyśl ćwiczyli techniki ewakuacji osób poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych, z wykorzystanie sprzętu do ratownictwa wysokościowego.

 

Tematyką czerwcowych zajęć w ramach doskonalenia zawodowego było: pożary gazów palnych, rozwinięcie plutonu chemicznego, pożary lasów, poważne awarie.

 

Miesiąc czerwiec to również działania w ramach akcji „Zgaś ryzyko”. Przeprowadzono 6 spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną, w ramach których wygłoszono pogadanki prewencyjne i zorganizowano pokazy sprzętu.