A A A

04.08.2015 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG za lipiec 2015r.

W lipcu 2015r. w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z JRG Nowy Tomyśl zrealizowali następujące tematy szkoleniowe:

- każda zmiana służbowa przeprowadziła zajęcia szkoleniowe z zakresu taktyki prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych na wodzie oraz z zakresu działań przeciwpowodziowych,
- w dniach 13,14 i 15 lipca 2015r. został przeprowadzony roczny test sprawności fizycznej strażaka,
- w lipcu 2015r. wszystkie zmiany służbowe uczestniczyły w operacyjnym rozpoznaniu nowo powstałego domu seniora „Złoty Wiek” w miejscowości Węgielnia. Po czynnościach związanych z zapoznaniem z obiektem pełne zmiany służbowe ćwiczyły praktycznie rozwinięcia taktyczne z wykorzystaniem samochodu gaśniczego i podnośnika hydraulicznego,
- jednym z bloków tematycznym realizowanym przez wszystkie zmiany służbowe w miesiącu lipcu były pilarki spalinowe do drewna oraz piły do betonu i stali. Podczas zajęć zapoznano się z budową, przeznaczeniem, zasadami użytkowania z uwzględnieniem elementów BHS,
- w lipcu strażacy szkolili się z zakresu zastosowania poduszek pneumatycznych, elementów składowych, praktycznej umiejętności sprawiania oraz zapewnienia zasad BHS podczas ich sprawiania,
- w dniu 14 lipca br. na terenie Spółdzielni Produkcji Rolnej „Rolnik” w Rudnikach zorganizowano ćwiczenia dla JRG Nowy Tomyśl i jednostek OSP z terenu gminy Opalenica. Tematyką ćwiczeń było dostarczanie wody na dalekie odległości, gaszenie pożarów wewnętrznych na obiekcie trzy kondygnacyjnego starego magazynu zbożowego oraz nieczynnych pomieszczeń szatni, z elementami ewakuacji poszkodowanego strażaka. W trakcie ćwiczeń uruchomione zostało mobilne stanowisko ładowania butli aparatów powietrznych na bazie samochodu SLKw z OSP Bukowiec,
- w lipcu doskonalono rozwinięcia taktyczne na bazie zastępów GBA, GCBA, SHD,
- ostatnim elementem bloku tematycznego realizowanego w miesiącu lipcu było ratownictwo wysokościowe,
- w lipcu jeden strażak z JRG wziął udział w warsztatach z zakresu ratownictwa technicznego „TECHNIKA 2015”, które zostały przeprowadzone w Ostrowie Wlkp.

W miesiącu lipcu strażacy z JRG Nowy Tomyśl zaangażowani byli w następujących akcjach w ramach prewencji społecznej:

9.07.2015 – pokazy sprzętu oraz pogadanka profilaktyczna z młodzieżą szkolną z Ukrainy,
18.07.2015 – w ramach programu „Zgaś Ryzyko” strażacy z JRG udali się na pokazy do miejscowości Glinno, gdzie oprócz pokazów zorganizowano pogadankę profilaktyczna poświęconą bezpieczeństwu w czasie trwania wakacji,

28.07.2015 – w ramach wakacyjnego festynu osiedlowego zorganizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu, strażacy z JRG zorganizowali pokazy sprzętu oraz pozorowany pokaz akcji gaśniczej. W trakcie festynu nie zabrakło prelekcji na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.