A A A

04.08.2016 - Zmiany w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu

W środę, 3 sierpnia 2016r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyła się podniosła uroczystość. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. kpt. Andrzej Bartkowiak powierzył obowiązki:

- Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Jarosławowi Zamelczykowi,

- Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu kpt. Markowi Kołdykowi.

Uroczystość wręczenia aktów odbyła się w obecności pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Dariusza Matczaka, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Jacka Michalaka oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu bryg. Tomasz Antuszewskiego.

Warto nadmienić, że pochodzący z Kościana mł. bryg. Jarosław Zamelczyk w latach 2006 – 2008 był Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, natomiast od 2008 roku był Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży w Nowym Tomyślu. Przez okres pełnienia służby w nowotomyskiej jednostce wykonał ogromną pracę w obszarze czynności operacyjnych, funkcjonowania stanowiska kierowania oraz współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.


Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu kpt. Marek Kołdyk jest mieszkańcem powiatu nowotomyskiego i pochodzi z Wąsowa. Służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1993r. podejmując naukę w Szkole Aspirantów PSP. Po jej ukończeniu służył w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, co odzwierciedlało się awansami na wyższe stanowiska służbowe. W 2010r. ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu uzyskując tytuł magistra. Kpt. Marek Kołdyk jest również absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. Przed powierzeniem obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu zajmował stanowisko  Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Poznaniu.