A A A

05.01.2012 - Spotkanie podsumowujące inwestycję termomodernizacyjną.

Miniony rok dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu był rokiem bardzo aktywnym.  Aktywność ta miała swoje odzwierciedlenie nie tylko na płaszczyźnie zawodowej ale również gospodarczej. Już od  początku roku  planowano, analizowano, projektowano i dokładnie obmyślano rozwiązania innowacyjne i wszystkie prace termomodernizacyjne jakie miały zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Efektem tych działań było rozpoczęcie w dniu 17 lipca prac modernizacyjnych Komendy, które obejmowały remont instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian i stropodachów  oraz wykonanie elewacji zewnętrznych a także gruntowne remonty kilku pomieszczeń magazynowych Komendy.  Prace, jakie zostały zrealizowane miały na celu nie tylko poprawę estetyki budynku lecz przede wszystkim zminimalizowanie kosztów związanych z utrzymaniem całego obiektu.

Po wielu zmaganiach, pokonywaniu przeszkód i trudności jakich w dobie kryzysu gospodarczego nie brakuje, wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane i komenda nabrała nowego blasku. By uczcić pomyślne zakończenie prac Komendant Powiatowy KP PSP w Nowym Tomyślu, mł bryg. mgr inż. Tomasz Antuszewski zorganizował uroczyste spotkanie dla wszystkich, bez których ten sukces nie byłby możliwy. Komendę swoją obecnością zaszczycili:

  • Pani Hanna Grunt - Prezes Zarządu wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  • Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Powiatu Nowotomyskiego,
  • Pan Józef Ast - V-ce Starosta Powiatu Nowotomyskiego,
  • Pan Janusz Daszkiewicz - Skarbnik Powiatu Nowotomyskiego,
  • Pani Zofia Pacholak-Laskowska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym,
  • Pan Janusz Nowak - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
  • Pan Tomasz Sarbak - Dyrektor firmy „JACK BUD” – głównego wykonawcy,
  • Państwo Maria i Waldemar Pięta - inspektorzy nadzoru budowlanego,
  • Ks. Sławomir Grośty - Kapelan Powiatowy Strażaków, który czuwał nad duchowym przebiegiem spotkania.

Całkowita wartość inwestycji została oszacowana na kwotę niemalże 600 tys. zł.

Spotkanie odbyło się miłej atmosferze a każdy z zaproszonych gości mógł osobiście zapoznać się z efektem końcowym zakończonej termomodernizacji.