A A A

05.02.2013 - Narada podsumowująca działalność Komendy za 2012 rok.

We wtorek, 5 lutego 2013r. w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyła się roczna narada podsumowująca działalność komendy za 2012r.


Naradę swoją obecnością zaszczycili:

- bryg. Jacek Strużyński – Naczelnik Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego KWPSP w Poznaniu,

- Pan Tomasz Szulc – Vice Starosta Powiatu Nowotomyskiego,

- Pan mł. insp. Wojciech Kolasiński – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu,

- Pan ppłk Czesław Bogucki – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Tomyślu,

- Pan Zbigniew Markowski – Przewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego,

- Pan Ireneusz Witkowski – Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R. P.

- Pan Henryk Helwing – Burmistrz Nowego Tomyśla,

- Pan Feliks Straburzyński – Sekretarz Gminy Opalenica,

- Pan Tomasz Kurasiński – Burmistrz Zbąszynia,

- Pan Piotr Długosz – Burmistrz Lwówka,

- Pan Stanisław Piechota – Wójt Gminy Miedzichowo,

- Pan Jerzy Dziamski – Wójt Gminy Kuślin,

- Pan Janusz Nowak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu,

- Ks. Sławomir Grośty – kapelan pożarnictwa powiatu nowotomyskiego.

 

Naradzie przewodniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu mł. bryg mgr inż. Tomasz Antuszewski, który na wstępie przywitał zaproszonych gości, a następnie przedstawił charakterystykę powiatu nowotomyskiego. W dalszej kolejności do referowania przystąpiły osoby odpowiedzialne za działalność poszczególnych komórek służbowych. Tematykę dotyczącą działalności Jednostki Ratowniczo Gaśniczej zreferował dowódca jednostki asp. sztab. Andrzej Łaciński, który omówił statystykę zdarzeń, realizację rocznego planu doskonalenia zawodowego, przykłady charakterystycznych ćwiczeń na obiektach oraz realizację zadań wynikających z tytułu organizacji EURO 2012. Omówione zostały spektakularne akcje ratowniczo gaśnicze oraz udział strażaków JRG w imprezach pokazowych, sportowych i prewencyjnych. Następnie głos zabrał st. asp. Roman Kupsz – zastępca dowódcy JRG, który omówił realizację zadań operacyjno - szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowotomyskiego. Kolejną osobą zabierającą głos był st. kpt. Dariusz Kapustka, realizujący zdania kontrolno rozpoznawcze. W sposób szczegółowy zostały przedstawione sprawy związane z ilością przeprowadzonych kontroli, stwierdzonych nieprawidłowości oraz sposoby ich egzekwowania. Następnie przy mównicy stanął str. Marcin Kozica zajmujący się sprawami kwatermistrzowsko – technicznymi. Z jego sprawozdania otrzymaliśmy informacje na tematy dotyczące zrealizowanych zakupów, przeprowadzonych remontów oraz dane w zakresie wydatkowania środków finansowych przez jednostki OSP. Ważnym elementem omawianym przez str. Marcina Kozicę były kwestie przeprowadzonych przeglądów sprzętu silnikowego w jednostkach OSP. Sprawy kadrowo – organizacyjne zreferowała sekc. Magdalena Świszcz, natomiast ostatnią tematykę narady dotyczącą gospodarki finansowej omówiła Pani Marta Jankowiak. Sprawozdanie z działalności poparte było prezentacją multimedialną, która prezentowała szereg interesujących wykresów statystycznych, wiele opisów oraz zdjęć. Następnie głos zabrał bryg. Jacek Strużyński reprezentujący podczas narady Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu wysoko ocenił działalność nowotomyskiej jednostki. Podzielił się, również swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w świetle pozostałych jednostek województwa wielkopolskiego. Przedstawił również plan kierunków działań wielkopolskich strażaków na rok bieżący oraz lata następne. W dalszej kolejności głos zabierali kolejni zaproszeni goście, przedstawiciele samorządów oraz vice starosta nowotomyski. Wszyscy w ciepłych słowach wypowiadali się na temat doskonałej współpracy z naszą Komendą oraz jej bardzo dobrych wyników w zakresie realizacji zadań służbowych.