A A A

05.02.2016 - Nowotomyscy strażacy podsumowali 2015 rok

W piątek, 5 lutego 2016r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyła się roczna narada podsumowująca działalność Komendy za 2015r. Narada poprzedzona została uroczystością poświęcenia nowego pojazdu pożarniczego GCBA-Rt 5/32. Poświęcenia samochodu dokonał ks. Sławomir Grośty – Kapelan pożarnictwa powiatu nowotomyskiego.


Naradę swoją obecnością zaszczycili:

- Pan mł. bryg. Adam Topolski – Naczelnik Wydziału Technicznego KW PSP w Poznaniu – reprezentujący Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

- Pan Ireneusz Kozecki – Starosta Powiatu Nowotomyskiego,

- Pan mł. insp. Wojciech Kolasiński – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu,

- Pan ppłk Marek Kosicki – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Tomyślu,

- Pan dr Włodzimierz Hibner – Burmistrz Nowego Tomyśla,

- Pan Tomasz Szulc – Burmistrz Opalenicy,

- Pan Jerzy Dziamski – Wójt Gminy Kuślin,

- Pan Maciej Piechowiak – Sekretarz Gminy Lwówek,

- Pan Ireneusz Skorupa – Sekretarz Gminy Miedzichowo

- Pan Ireneusz Witkowski – Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

- ks. Sławomir Grośty – Kapelan pożarnictwa powiatu nowotomyskiego,

- Pan Władysław Walczak – Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.


Naradzie przewodniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu bryg. mgr inż. Tomasz Antuszewski, który na wstępie przywitał zaproszonych gości, przedstawił charakterystykę powiatu nowotomyskiego oraz omówił gospodarkę finansową Komendy. W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy. Jako pierwsza sprawy kadrowo – organizacyjne zreferowała st. sekc. Magdalena Świszcz, odnosząc się do ruchów kadrowych, awansów i odznaczeń oraz struktury zatrudnienia w Komendzie. Następnie głos zabrał mł. bryg. Dariusz Kapustka, realizujący zdania kontrolno rozpoznawcze. W sposób szczegółowy zostały przedstawione sprawy związane z ilością przeprowadzonych kontroli oraz stwierdzonych nieprawidłowości. Kolejną osobą która zabrała głos był sekc. Marcin Kozica, zajmujący się w tut. Komendzie sprawami kwatermistrzowskimi. Z jego sprawozdania otrzymaliśmy informacje na tematy dotyczące zrealizowanych zakupów, przeprowadzonych remontów oraz dane w zakresie wydatkowania środków finansowych przez jednostki OSP. Tematykę dotyczącą działalności Jednostki Ratowniczo Gaśniczej zreferował dowódca jednostki asp. sztab. Andrzej Łaciński, który omówił statystykę zdarzeń, realizację rocznego planu doskonalenia zawodowego, charakterystyczne ćwiczenia oraz zakres prewencji społecznej. Omówione zostały najważniejsze akcje ratowniczo gaśnicze oraz udział strażaków JRG w imprezach pokazowych, sportowych i prewencyjnych. Dodatkowo, asp. sztab. Andrzej Łaciński omówił realizację zadań operacyjno - szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowotomyskiego. Sprawozdanie z działalności poparte było prezentacją multimedialną, która prezentowała szereg interesujących wykresów statystycznych, wiele opisów oraz zdjęć. Następnie głos zabrał mł. bryg. Adam Topolski reprezentujący Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu wysoko ocenił działalność nowotomyskiej jednostki. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi pozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w świetle pozostałych jednostek województwa wielkopolskiego. Po wystąpieniu przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na zakończenie głos zabrał Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki. W kilku słowach podziękował za zaangażowanie strażaków i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego. Narada została zakończona pokazem filmowym przedstawiającym działalność strażaków powiatu nowotomyskiego podczas gaszenia pożarów wewnętrznych.