A A A

05.02.2018 - Zajęcia lekcyjne poprowadzili strażacy

W poniedziałek, 5 lutego 2018r., mury Liceum Ogólnokształcącego w Opalenicy ponownie odwiedzili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. Tym razem w rolę wykładowców wcielili się  asp. sztab. Andrzej Łaciński – dowódca JRG i jego zastępca mł. kpt. Jakub Kłosowski. Zajęcia zostały przeprowadzone z klasami mundurowymi, w których uczestniczyła ponad 30 osobowa grupa uczniów. Głównymi tematami spotkania było promowanie zawodu strażaka, przedstawienie struktury organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz możliwości i sposoby zdobycia zawodu strażaka. W drugim bloku tematycznym wykładowcy omówili rolę prewencji społecznej oraz najczęstsze przyczyny powstawania pożarów i metody ich zapobiegania. W ramach zajęć zaprezentowane zostały czujki tlenku węgla i dymu jako alternatywne metody zabezpieczenia mieszkań przed pożarem i czadem oraz zwrócono uwagę na zagrożenia występujące w okresie zimowym. Czas lekcyjny poświęcony został również zasadom racjonalnego postępowania w sytuacjach zagrożenia życia. Zainteresowanie zajęciami spowodowało wywiązanie się ciekawej dyskusji pomiędzy wykładowcami i uczniami.