A A A

05.10.2015 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG za wrzesień br.

We wrześniu 2015r. strażacy z JRG Nowy Tomyśl wspólnie z jednostką OSP Boruja Kościelna i OSP Jastrzębsko Stare uczestniczyli w ćwiczeniach na obiektach firmy Elektrorecykling w Sękowie. Tematem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności działań ratowniczo gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych i zewnętrznych oraz prowadzenia dekontaminacji na terenie firmy bez kabiny dekontaminacyjnej, z wykorzystaniem pojazdów pożarniczych.


- we wrześniu strażacy z JRG Nowy Tomyśl uczestniczyli w ćwiczeniach na terenie firmy „OGRODNIK” w Nowym Tomyślu. Ćwiczenia dotyczące prowadzenia działań gaśniczych wewnętrznych zostały połączone z ewakuacja pracowników hali granulatu. Podczas ćwiczeń KDR korzystał z opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.


- w ramach doskonalenia zawodowego we wrześniu każda zmiana służbowa doskonaliła swoje umiejętności w zakresie rozwinięć taktycznych zastępów GBA, GCBA i SHD.


- jednym z bloków tematycznym realizowanym przez wszystkie zmiany służbowe w miesiącu wrześniu było doskonalenie umiejętności pracy w ubraniach gazoszczelnych oraz budowa zestawów pompowych na bazie sprzętu znajdującego się na samochodzie SLRCHEM.


- tematyką szkolenia realizowanego w miesiącu wrześniu były wszystkie przyrządy pomiarowe znajdujące się na wyposażeniu JRG.


- we wrześniu jednym z bloków tematycznych było przypomnienie organizacji łączności radiowej UKF w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.


W miesiącu wrześniu strażacy z JRG Nowy Tomyśl uczestniczyli w następujących akcjach w ramach prewencji społecznej oraz zawodach sportowych:


11.09.2015 – w ramach akcji „Zgaś ryzyko” strażacy z JRG zorganizowali pokazy sprzętu oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu,


20.09.2015 – reprezentacja JRG wzięła udział w powiatowych zawodach strzeleckich straży pożarnej,


20.09.2015 – reprezentacja JRG wzięła udział w turnieju piłkarskim zakładów pracy o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla zajmując II miejsce,


26.09.2015 – reprezentacja JRG wzięła udział w turnieju piłkarski im. Stanisława Majchrzaka strażackich drużyn w Opalenicy zajmując I miejsce.

 

Zdjęcia: KP PSP Nowy Tomyśl oraz dzięki uprzejmości p. Szymona Pewińskiego - Tygodnik "Nasz Dzień Po Dniu"