A A A

05.11.2014 - Ćwiczenia doskonalące ze sprzętem do ratownictwa chemicznego

Zagrożenie wirusem Ebola, dzikie składowiska substancji chemicznych to kolejne wyzwania stawiane przed ratownikami Straży Pożarnej. Groźba wystąpienia tych zagrożeń powoduje konieczność ciągłego doskonalenie się strażaków w tej bardzo niebezpiecznej specyfice działań ratowniczych. Tam na pomyłki nie ma miejsca. W dniach 3,4 i 5 listopada br. przewodnim tematem zajęć było doskonalenie umiejętności pracy strażaków w ubrania gazoszczelnych, ubraniach przeciwchemicznych, a także sprawdzono umiejętności w zakresie sprawiania kabiny dekontaminacyjnej i pozostałego sprzętu chemicznego. Każda minuta pracy strażaka w tych specyficznych uniformach ratowniczych oraz ze specjalistycznym sprzętem do ratownictwa chemicznego wyrabia wśród ratowników pewność siebie i perfekcyjność działania.