A A A

06.04.2017 - Strażacy poprowadzili zajęcia

W czwartek, 6 kwietnia 2017r. strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu ponownie odwiedzili mury szkolne Zespołu Szkół w Opalenicy. Było to kolejne spotkanie z uczniami klas mundurowych, podczas którego asp. sztab. sztab. Andrzej Łaciński – dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i jego zastępca asp. Jakub Kłosowski poprowadzili zajęcia szkoleniowe. Tematyką dwugodzinnych zajęć lekcyjnych było promowanie zawodu strażaka i możliwości jego zdobycia, szczegółowo zostały omówione zadania ratownicze realizowane przez straż pożarną. Kolejnym omawianym blokiem tematycznym były zagadnienia prewencyjne. Szczególnie skupiono się na najczęstszych przyczynach powstawania pożarów, zagrożeniach spowodowanych procederem wypalania traw i pozostałości roślinnych. Ostatnim punktem spotkania było omówienie konieczności posiadania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkolnego oraz zasady prowadzenia ewakuacji. W trakcie zajęć wywiązała się interesująca dyskusja pomiędzy wykładowcami i uczniami.