A A A

06.05.2016 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG za kwiecień br.

W miesiącu kwietniu strażacy z JRG Nowy Tomyśl w ramach doskonalenia zawodowego doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa technicznego, ćwicząc techniki stabilizacji pojazdów oraz ewakuacji osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.


W kwietniu wykorzystując autobus dostarczony do jednej z firm zajmującej się złomowaniem pojazdów, zostały przeprowadzone ćwiczenia  związane z wypadkiem masowym. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z JRG Nowy Tomyśl oraz jednostki OSP Boruja Kościelna. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie organizacji akcji ratowniczej, segregacji osób poszkodowanych, udzielania poszkodowanym KPP, transport osób poszkodowanych do pneumatycznego namiotu ratowniczego oraz doskonalenie technik ratowniczych z wykorzystaniem narzędzi hydraulicznych, sprzętu do stabilizacji pojazdu oraz podestu ratowniczego.


W kwietniu zostały przeprowadzone ćwiczenia na obiekcie Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy JRG i jednostki OSP Jastrzębsko Stare. Celem ćwiczeń było sprawdzenie prawidłowości przebiegu ewakuacji uczniów, doskonalenie działań gaśniczych wewnętrznych i zewnętrznych oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.


Miesiąc kwiecień to okres ćwiczeń i szkolenia z zakresu prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych. W miejscowości Węgielnia, Nadleśnictwo Bolewice przeprowadzono ćwiczenia z udziałem wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Miedzichowo oraz zastępów JRG. Podczas ćwiczeń symulowano pożar lasu stwarzającego zagrożenie zabudowaniom. Dodatkowo wykorzystując budynek przeznaczony do rozbiórki każdy zastęp miał za zadanie podjąć działania gaśnicze podczas pożaru wewnętrznego.


Miesiącu kwietniu strażacy z JRG Nowy Tomyśl w ramach akcji „Zgaś ryzyko” aktywnie włączyli się do akcji prewencyjnych pod gasłem „Bezpieczna i zdrowa kobieta”, w ramach której strażacy szkolili kobiety z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

W kolejnej akcji w ramach „Dnia przedsiębiorczości” nowotomyscy strażacy promowali zawód strażaka podczas praktyk w jednostce uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych z Nowego Tomyśla.

 

Ponadto strażacy z JRG Nowy Tomyśl wystąpili jako komisja sędziowska podczas turnieju „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym” zorganizowanym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu nowotomyskiego. W trakcie trwania konkursu zorganizowano pokazy i wystawę sprzętu pożarniczego.