A A A

06.12.2016 - Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Tomyślu

Wielkopolski komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Andrzej Bartkowiak z dniem 6 grudnia br. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Tomyślu kpt. Marka Kołdyka.


kpt. Marek Kołdyk jest mieszkańcem powiatu nowotomyskiego i pochodzi z Wąsowa. Służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1993r. podejmując naukę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu po ukończeniu której,  służył  w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Poznaniu. Jego systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych zaowocowało awansami na wyższe stanowiska służbowe oraz wieloma wyróżnieniem i odznaczeniami. Kpt. Marek Kołdyk ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. W dniu 3 sierpnia 2016r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. kpt. mgr  Andrzej Bartkowiak powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu kpt. Markowi Kołdykowi. Przed objęciem stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu zajmował stanowisko  Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Poznaniu. W dniu 29 października 2016r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu powierzył kpt. Markowi Kołdykowi obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Tomyślu.