A A A

08.01.2014 - Edukacyjne spotkanie z młodzieżą.

Z inicjatywy dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Tomyślu, w dniu 8 stycznia 2014r. w hali sportowej wspomnianej placówki doszło do bardzo interesującego, edukacyjnego spotkania pod hasłem ,, Czy potrafimy ratować życie?”. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego. Przy szerokim gremium uczniów klas IV, V i VI każdy reprezentant służb ratowniczych miał za zadanie przedstawić zasady prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrożenia życia. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu reprezentował asp. sztab. Andrzej Łaciński – dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. W swoim wystąpieniu scharakteryzował zagrożenia, z którymi młodzież może się spotkać w różnych sytuacjach losowych, jak postępować podczas zastanych sytuacjach i jak współpracować z służbami ratowniczymi, które dotarły na miejsce zdarzenia. Podczas spotkania mocno została zaakcentowana sprawa zagrożeń spowodowanych możliwością zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanym ,,czadem – cichym zabójcą”. Podczas spotkania młodzież wykazywała się dużą aktywnością, zdając wykładowcą wiele interesujących pytań nawiązujących do tematyki spotkania.