A A A

08.04.2017 - Szkoliliśmy pracowników Nadleśnictwa

Na miesiąc kwiecień zaplanowane zostały ćwiczenia Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu i Międzychodzie oraz wytypowanych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na obszarach leśnych, należących do Nadleśnictwa Bolewice. Przed ćwiczeniami w dniu 7 kwietnia 2017r., w siedzibie Nadleśnictwa została zorganizowana narada szkoleniowa dla pracowników, poświęcona sprawom bieżącym oraz szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykorzystując ten fakt w szkoleniu udział wzięli przedstawiciele nowotomyskiej komendy w osobie mł. bryg. Krzysztofa Wojtaszewskiego - Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz asp. sztab. Andrzeja Łacińskiego – Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. W ramach szkolenia szeroko omówione zostały tematy prewencyjne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przyczyny powstawania pożarów oraz na zagrożenia spowodowane procederem wypalania traw i pozostałości roślinnych. Ponadto omówione zostały elementy mające wpływ na ochronę przeciwpożarowa lasów i charakterystykę poszczególnych typów pożarów lasów.