A A A

09.05.2012 Ocenialiśmy ich wiedzę.

W środę 9 maja 2012r. w Starym Tomyślu na terenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych odbyła się XI edycja Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu drogowym oraz XI edycja Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W zawodach o profilu edukacyjno prewencyjnym stanęła liczna grupa młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tradycyjnie jedno z zadań dotyczących udzielania pomocy medycznej oceniane było przez strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu. Dodatkowo w ramach turnieju nowotomyscy strażacy zaprezentowali swoje umiejętności z zakresu ratownictwa technicznego podczas pozorowanego wypadku drogowego.