A A A

09.05.2015 - Propagowaliśmy zawód strażaka

W sobotę, 9 maja 2015r. na zaproszenie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. sekc. Magdalena Świszcz, wzięła udział w zajęciach ze studentami. Wykład dotyczący zasad rekrutacji do Państwowej Straży Pożarnej skierowany był do studentów niestacjonarnego trybu studiów kierunku administracja specjalność bezpieczeństwo i porządek publiczny. Podczas wykładu szczegółowo zostały omówione możliwości zdobycia zawodu funkcjonariusza pożarnictwa, możliwości kształcenia się w tym zawodzie oraz warunki jakie powinien spełniać kandydat do służby.