A A A

09.10.2014 - Ratownictwo techniczne przewodnim tematem inspekcji oraz ćwiczeń doskonalących

Firma Auto Recykling Stacja Demontażu Pojazdów Pana Piotra Antoniewicza znajdująca się w Nowym Tomyślu przy ulicy Kolejowej, przez ostatnie kilka dni stała się poligonem ćwiczebnym dla strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu. Tam w dniach 6,7 i 8 października 2014r. przeprowadzone zostały ostatnie inspekcje gotowości operacyjnej dla strażaków każdej zmiany służbowej JRG oraz warsztaty szkoleniowe. W ramach inspekcji na strażaków czekały specjalnie przygotowane scenki realistycznie odzwierciedlające wypadki drogowe, albowiem do ćwiczeń wykorzystano samochody biorące udział w autentycznych zdarzeniach. Strażacy w sposób bardzo skrupulatny zostali ocenieni pod kątem prawidłowości dojazdu na miejsce wypadku, organizacji działań, umiejętności wykorzystania walorów i parametrów sprzętu, technik uwalniania osób poszkodowanych oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W dalszej kolejności st. asp. Roman Kupsz, uczestnik warsztatów „TECHNIKA 2014” udzielał fachowej wiedzy i instruktażu praktycznego, dzieląc się wiedzą nabytą podczas wspominanych warsztatów.