A A A

09.11.2017 - Narada robocza przed zagrożeniami okresu zimowego

W czwartek, 9 listopada 2017r., w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie, dotyczące przygotowania służb ratowniczych krajowego systemu ratowniczo gaśniczego do sezonu zimowego. W naradzie udział wziął przedstawiciel Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele wszystkich urzędów miast i gmin powiatu nowotomyskiego. Naradzie przewodniczył st. kpt. Marek Kołdyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, który przywitał zaproszonych gości i jako pierwszy zabrał głos wprowadzając w problematykę spotkania. W ramach żywej dyskusji omówiono i zweryfikowano następujące zagadnienia:

- zasady wykorzystania specjalistycznego sprzętu, będącego w dyspozycji zarządców dróg i innych instytucji dla wsparcia działań ratowniczych,

- transport i dostarczanie środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności dróg,

- zapewnienie zasilania w energię elektryczną obiektów strategicznych,

- organizowanie czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności,

- przygotowanie i dostarczanie gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym w samochodach i pociągach,

- instytucje i miejsca udzielania pomocy bezdomnym,

- zasady i procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia w okresie zimowym.

 

W celu lepszego przybliżenia omawianej problematyki opracowana została prezentacja multimedialna obrazująca wszystkie zagadnienia narady. Zorganizowane spotkanie wykorzystano jako działanie w ramach prewencji społecznej. Szeroko omówione zostały wszystkie zagrożenia mogące wystąpić w okresie zimowym, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn powstawania pożarów oraz zagrożenia spowodowanego możliwością zatrucia tlenkiem węgla.