A A A

10 i 11.2012 Odwiedzaliśmy jednostki OSP

Miesiąc październik i listopad br. to okres częstych odwiedzin siedzib jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nowotomyskiego przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. Powodem tego były jesienne inspekcje gotowości operacyjnej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, wytypowanych jednostek z poza systemu oraz roczne przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu. W większości kontrolowanych jednostek w ramach inspekcji gotowości operacyjnej ćwiczenia sprawdzające ocenione zostały bardzo wysoko, aczkolwiek stwierdzone zostały pojedyncze przypadki niskiego poziomu wyszkolenia. To samo dotyczy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie stopnia przygotowania pojazdów i sprzętu do rocznego przeglądu. Stwierdziliśmy wzorcowe przypadki przygotowania sprzętu jak i również praktycznie całkowity brak jego przygotowania. Tematyka ta będzie między innymi przedmiotem omówienia na spotkaniu pracowników prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej w urzędach miast i gmin, komendantów gminnych i naczelników jednostek OSP z KSRG, która odbędzie się w siedzibie komendy w dniu 11 grudnia 2012r.