A A A

10.03.2015 - Edukacyjne spotkanie strażaków z emerytowanymi nauczycielami

We wtorek, 10 marca 2015r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu w ramach policyjnej akcji pod hasłem „Bezpieczny senior”, doszło do ciekawego edukacyjnego spotkania z emerytami Związku Nauczycielstwa Polskiego. W spotkaniu poświęconym prewencji społecznej udział wzięli strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu, policjanci z Komendy Powiatowej Policji oraz przedstawiciel miejscowej Straży Miejskiej. Państwową Straż Pożarną reprezentował asp. sztab. Andrzej Łaciński – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, który w pierwszej kolejności omówił zagadnienia dotyczące statystyk interwencji straży pożarnej oraz zadania realizowane przez strażaków. W dalszej kolejności przedstawione zostały kwestie związane z funkcjonowaniem numerów alarmowych i zasadami z nich korzystania. Nie ominięta została tematyka poświęcona omówienia najczęstszych przyczyn powstawania pożarów. Sporo czasu przeznaczono na zreferowaniu zagrożeń spowodowanych procederem wypalania pozostałości roślinnych oraz nie wykonywania okresowych przeglądów i czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych. Na koniec wykładu cenne minuty spotkania z emerytami przeznaczono na omówienie zagrożenia jakie niesie tlenek węgla, potocznie zwanym „Cichym zabójcą”. Zaprezentowane zostały czujki tlenku węgla i dymu jako najprostsze formy zabezpieczenia naszych domów przed pożarem i czadem. Ostatnim elementem spotkania ze strażakami było przedstawienie zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy z instruktażem na profesjonalnym fantomie.