A A A

10.12.2014 - Wykładowcy z ENEA Operator Spółka z o. o. przeszkolili strażaków

Na strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych czyhają różnorodne zagrożenia i niespodzianki. Do jednego z poważniejszych zagrożeń z jakim mogą spotkać się strażacy jest możliwość występowanie napięcia w przewodach energetycznych i odbiornikach energii elektrycznej, w obrębie prowadzonych działań. Dzięki współpracy z firmą ENEA Operator Spółka z o. o. w dniach 9 i 10 grudnia 2014r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, doszło do szkolenia poświęconemu głównie bezpieczeństwu podczas działań ratowniczych w obrębie urządzeń energetycznych. W programie szkolenia znalazły się takie główne bloki tematyczne jak: schemat organizacyjny ENEA Operator Sp. z o. o., sposoby łączności pomiędzy dyspozytorem Rejonowym Dyspozycji Ruchu a dyspozytorem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, rozróżnianie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych i sposoby sprawdzania obecności napięcia. W szkoleniu udział wzięli wszyscy strażacy pełniący służbę w nowotomyskiej komendzie.