A A A

11.09.2015 - Strażacka narada

W dniu 11 września 2015 roku, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyła się narada służbowa, podsumowująca współpracę komendy z jednostkami OSP powiatu nowotomyskiego. W naradzie uczestniczyli komendanci gminni powiatu nowotomyskiego oraz naczelnicy jednostek OSP włączonych do KSRG. Celem narady było omówienie stopnia realizacji zagadnień kwatermistrzowskich i operacyjno szkoleniowych, a także zagadnień do zrealizowania w roku bieżącym. Jednak najważniejszym celem spotkania było zapoznanie się ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, nakładającą obowiązki miedzy innymi na jednostki ochrony przeciwpożarowej przy usuwaniu drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty. W przypadku działań ratowniczych prowadzonych przez straż pożarna związanych z usuwaniem powalonych drzew lub krzewów, strażacy na mocy ustawy zostali zobligowani do sporządzenia stosownej dokumentacji określającej termin, miejsce, przyczynę oraz liczbę usuniętych drzew, a także do zrobienia dokumentacji fotograficznej przedstawiającej usunięte drzewo lub krzew. Naradzie przewodniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. Jarosław Zamelczyk.