A A A

11.10.2012 Strażacy ćwiczyli w Bartexie.

Sporo zamieszania wywołał dźwięk syren strażackich wozów bojowych, zmierzających w dniu 11 października 2012r. około godziny 11:00 w kierunku firmy Bartex, zlokalizowanej w miejscowości Paproć. Tamtejszy zakład zajmujący się produkcją win i alkoholi, stał się areną ćwiczeń dla strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu oraz wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Tomyśl. Ćwiczenia były niezapowiedziane i miały dać między innymi odpowiedź na temat rzeczywistego czasu dojazdu poszczególnych jednostek na miejsce pozorowanego pożaru. W scenariuszu do ćwiczeń przyjęto wariant pożaru magazynu wyrobów gotowych oraz zaginięcie jednego z pracowników. Zadaniem strażaków było podawanie prądów gaśniczych w natarciu i obronie wewnątrz magazynu, podanie prądu gaśniczego z podnośnika hydraulicznego na dach magazynu, odszukanie zaginionej osoby i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz zbudowanie zasilania wodnego z istniejących punktów przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. Strażacy uwijali się jak w ukropie, realizując przydzielone zadnia. Po zakończonych ćwiczeniach obserwatorzy i rozjemcy w sposób pozytywny ocenili przebieg całości ćwiczeń, aczkolwiek wychwycone zostały pojedyncze nieprawidłowości. W dalszej kolejności wszystkie przybyłe zastępy miały okazję zwiedzić cały zakład, zapoznać się z produkcją, linią technologiczną oraz elementami operacyjnego zabezpieczenia . Były to bardzo pożyteczne ćwiczenia pogłębiające wiedzę strażaków dotyczącą firmy Bartex, oraz na tematy dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych na tym zakładzie pracy.