A A A

11.12.2012 - Robocza narada w nowotomyskiej komendzie.

W dniu 11 grudnia 2012r. w siedzibie Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Nowym Tomy艣lu odby艂a si臋 narada z Komendantami Gminnym, Naczelnikami jednostek Ochotniczych Stra偶y Po偶arny Krajowego Systemu Ratowniczo Ga艣niczego powiatu nowotomyskiego oraz z pracownikami prowadz膮cymi sprawy ochrony przeciwpo偶arowe w urz臋dach.

Celem narady by艂o:

- om贸wienie wynik贸w inspekcji gotowo艣ci operacyjnej jednostek OSP z KSRG oraz w wytypowanych jednostkach OSP z poza sytemu przeprowadzonych w 2012r. ,

- przedstawienie stanu wyszkolenia cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych powiatu nowotomyskiego na dzie艅 11 grudnia 2012r.

- przedstawienie danych dotycz膮cych przeprowadzonych szkole艅 na rzecz cz艂onk贸w OSP za rok 2012 i om贸wienie termin贸w najbli偶szych szkole艅,

- przedstawienie wynik贸w przegl膮d贸w stanu technicznego sprz臋tu silnikowego

i zaplecza technicznego jednostek OSP z KSRG oraz pozosta艂ych jednostek,

- om贸wienie sposobu realizacji dofinansowania jednostek OSP z KSRG za rok 2012,

- przedstawienie zagadnie艅 dotycz膮cych przeprowadzonych 膰wicze艅 na obiektach w 2012r. z udzia艂em jednostek OSP,

- om贸wienie analizy najwa偶niejszych akcji ratowniczo ga艣niczych odnotowanych w 2012r. ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem element贸w bezpiecze艅stwa stra偶ak贸w ratownik贸w,

- zaprezentowanie projektu utworzenia w siedzibie KPPSP w Nowym Tomy艣lu punkt u przegl膮d贸w i konserwacji sprz臋tu oddechowego,

- przedstawienie projektu dotycz膮cego realizacji dzia艂a艅 specjalistycznych przez wytypowane jednostki OSP na poziomie podstawowym.

Wy偶ej wymieniona tematyka zosta艂a szeroko zaprezentowana na przygotowanym materiale multimedialnym. Naradzie przewodniczy艂 Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Nowym Tomy艣lu m艂. bryg mgr in偶. Tomasz Antuszewski. W om贸wieniu poszczeg贸lnych blok贸w tematycznych udzia艂 wzi臋li: zast臋pca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. mgr in偶. Jaros艂aw Zamelczyk, zast臋pca dow贸dcy Jednostki Ratowniczo Ga艣niczej asp. Roman Kupsz, pracownik wydzia艂u operacyjno kontrolno rozpoznawczego str. Marcin Kozica oraz dow贸dca Jednostki Ratowniczo Ga艣niczej asp. sztab. Andrzej 艁aci艅ski.