A A A

11.12.2015 - Strażak na zajęciach w zbąszyńskim liceum

W piątek, 11 grudnia 2015r. w zbąszyńskim liceum zajęcia lekcyjne z I klasą mundurową poprowadził były absolwent tej szkoły, a obecnie pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu sekc. Łukasz Chwałkowski. Szeroko została przedstawiona kwestia możliwości zdobycia zawodu strażaka oraz możliwości kształcenia się w tym kierunku. Dużo czasu zostało poświęcone zasadom pełnienia służby w podziale bojowym Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i do jakich zdarzeń strażacy najczęściej są dysponowani. W dziale prewencyjnym omówiono najczęstsze przyczyny powstawania pożarów oraz w jaki sposób zabezpieczać swoje mieszkania na wypadek pożaru lub wystąpienia tlenku węgla. Spotkanie z młodzieżą cieszyło się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczy zawiązana dyskusja.