A A A

12-13.04.2014 - Już mogą jeździć do pożarów

O 76 uprawnionych do bezpośredniego udziału w akcjach gaśniczych strażaków wzrosła liczba na terenie powiatu nowotomyskiego. Począwszy od 1 marca br. przez siedem weekendów członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z wszystkich gmin naszego powiatu, uczestniczyli w szkoleniu podstawowym strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych składającym się z cz. 1 i 2. Do szkolenia łącznie przystąpiło 83 strażaków, którzy zostali podzieleni na dwie grupy. Po odbyciu 114 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, które odbywały się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu oraz w siedzibach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w dniach 12 i 13 kwietnia 2014r. nadszedł czas egzaminu. Egzamin teoretyczny polegał na napisaniu dwóch testów. Pierwszy z nich dotyczył ogólnej wiedzy pożarniczej, natomiast drugi test poświęcony był wiedzy z zakresu kierowania ruchem drogowym. Podczas części praktycznej uczestnicy szkolenia musieli wykazać się wiedzą z zakresu znajomości sprzętu pożarniczego, a także umiejętnościami w zakresie sprawiania drabin pożarniczych i pozostałego sprzętu. Podczas egzaminu, każdy z uczestników kursu musiał wziąć udział w pozorowanej akcji gaśniczej. Świadectwo ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym odebrało 76 strażaków na 83, którzy przystąpili do tego trudnego szkolenia. Dla tych strażaków odebranie świadectw był to pierwszy etap kariery pożarniczej, pozwalającej na czynne uczestnictwo w prawdziwych zdarzeniach związanych z likwidacją pożarów.