A A A

12 - 14.12.2011 - Ostatnie sprawdziany w tym roku zaliczone.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach doskonalenia zawodowego, to obowiązek każdego strażaka podczas pełnionej służby. Na koniec każdego kwartału, wszyscy strażacy muszą zaliczyć test pisemny z przerobionego materiału szkoleniowego oraz zaliczyć praktyczne ćwiczenia ze sprzętem. W dniach od 12 do 14 grudnia br. zostały przeprowadzone ostatnie tegoroczne egzaminy, zamykające proces realizacji rocznego planu doskonalenia zawodowego za 2011r. Test pisemny oraz ćwiczenia polegające na wykonaniu założeń gaśniczych oraz założeń z ratownictwa technicznego zostały zaliczone z wynikiem pozytywnym przez całą załogę JRG.