A A A

12.10.2017 - Ćwiczyliśmy na obiektach firmy Phoenix Contact

W dniach od 10 do 12 października 2017r., na terenie firmy Phoenix Contact w Nowym Tomyślu, przy ulicy Celnej, można było zobaczyć wzmożony ruch pojazdów pożarniczych. Spowodowane to było oddaniem do użytku nowych hal produkcyjno magazynowych zakładu, zajmującego się produkcją podzespołów elektronicznych. W tych dniach strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu pojawili się na operacyjnym rozpoznaniu tego nowoczesnego zakładu oraz w celu przećwiczenia wybranych założeń taktycznych. Jednak epicentrum wydarzeń nastąpiło w dniu 12 października br. W tym dniu zaplanowano wspólne ćwiczenia JRG Nowy Tomyśl oraz jednostek z KSRG z gminy Nowy Tomyśl tj. jednostki OSP Bukowiec i OSP Boruja Kościelna, na obiekcie magazynu wysokiego składowania. Założenie polegało na podaniu  prądów gaśniczych w natarciu do wnętrza magazynu z poziomu parteru oraz prądów gaśniczych z dachu obiektu, wykorzystując podnośnik hydrauliczny, zewnętrzne schody i drabiny przeciwpożarowe. Zaszła również konieczność przeprowadzenia ewakuacji poszkodowanego pracownika oraz udzielenie poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W trakcie ćwiczeń oceniona została prawidłowość przeprowadzenia ewakuacji pracowników z obiektu. Rozpoznanie operacyjne firmy i ćwiczenia to pozyskana cenna wiedza przez strażaków ratowników, na temat zakładu zatrudniającego prawie 2,5 tysiąca pracowników.