A A A

13.01.2015 - Edukacyjne spotkanie z młodzieżą

Z inicjatywy dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Tomyślu, w dniu 13 stycznia 2015r. w hali sportowej wspomnianej placówki doszło do bardzo interesującego, edukacyjnego spotkania pod hasłem ,,Czy potrafimy ratować życie?”. Na spotkanie zaproszony został Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu asp. sztab. Andrzej Łaciński. Przy szerokim gremium uczniów klas VI. w swoim wystąpieniu scharakteryzował zagrożenia, z którymi młodzież może się spotkać w różnych sytuacjach losowych, jak postępować  podczas zastanych sytuacjach i jak współpracować z  służbami ratowniczymi, które dotarły na miejsce zdarzenia. Podczas spotkania mocno została zaakcentowana sprawa zagrożeń spowodowanych możliwością zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanym ,,czadem – cichym zabójcą”. Tematy związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy zaprezentował wykwalifikowany instruktor, nauczyciel wychowania fizycznego Pan Adam Polański. Podczas spotkania młodzież wykazywała się dużą aktywnością, zadając wykładowcą wiele interesujących pytań, nawiązujących do tematyki  spotkania.